Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Darla Co

Nghề nghiệp: Teacher assistant

Kinh nghiệm giảng dạy: Several years experience teaching piano students one-on-one. Twelve years experience substitute teaching and teacher's aide elementary school.

Sở thích: music, education, TEFL

Giáo dục: University of Missouri-Kansas City, master's degree, piano performance

Southeastern Oklahoma State University, bachelor's degree, education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: