ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Dawn Hercules

อาชีพ: English teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: 1992 English teacher with Peace Corps

1995 Imhotep as English teacher

2003 -2018 English teacher in Israel

ความสนใจ: Writing, reading, sewing and meeting new people

การศึกษา: University of Georgia 1987-1991'
BA Degree in Journalism, Minor in English

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)