Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nina Jay

Nghề nghiệp: English and Russian-speaking Masters graduate.

Kinh nghiệm giảng dạy: I worked as a science tutor in university.

Sở thích: Languages, history, travel, computers

Giáo dục: Masters

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: