Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ann F.

Nghề nghiệp: Home-school Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: OCTOBER 2009 - PRESENT
Home-school Teacher, Todd Family Home
JULY 2014
Vacation Bible School Helper, Island Family Christian Church, Oahu, Hawaii
APRIL 2015
Soccer Coach, I9 Sports, Oahu, Hawaii
SEPTEMBER 2012 – APRIL 2016
Children's Church Leader, Schofield Barracks, Main Post Chapel, Hawaii
JANUARY 2008 – JULY 2008
Vacation Bible School Director, Elkhart Christian Church
SEPTEMBER 2007 – JULY 2009
Sunday School Teacher, Elkhart Christian Church

Giáo dục: University of Maryland University College - Europe (UMUC), Bachelor of Science in Legal Studies, 2006

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: