ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Satchi S

อาชีพ: Instructor

ประสบการณ์ด้านการสอน: As an instructor, I have taught courses in business,

marketing, sales, geology, and public relations.

ความสนใจ: .Marketing, social media skills, reading,
puzzles, spelling competitions, English
and grammar, writing skills.

การศึกษา: Bachelor of Science in Criminology

Completed Master's of Science & provided

Sales, Marketing, & Public Relation Seminars

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)