ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Catherine Michelle

อาชีพ: Food Science

ประสบการณ์ด้านการสอน: informal tutoring sessions with non-native English speakers, mostly friends and classmates

ความสนใจ: science, music (singing), food, new cultures, travel, French and Japanese language

การศึกษา: Bachelor's of Science in Newfoundland, Canada (Biology)
Bachelor's of Science in Kansas, USA (Food Science)
Master of Science in France (Local Foods)

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: