Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Noah Elliott

Nghề nghiệp: School Administrator

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 years tree aching grades 1-5 in USA and United Arab Emirates

Sở thích: Enjoy traveling, reading, listening to music, racing cars

Giáo dục: University of North Carolina at Charlotte
Concordia University
Harvard University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)