Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jose Anaya

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching English to 7th and 8th grade students for the past 9 years.

Sở thích: Skateboarding, Basketball, Streaming movies/ TV shows.

Giáo dục: BA - San Jose State
MA - UC Santa Cruz
(part) Ed.D. - San Francisco State

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: