Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

alexander tafoya

Nghề nghiệp: Engineer

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years of professional instruction and evaluation to students.

Sở thích: Exploring new music,
Writing short stories,
Working on vehicles,

Giáo dục: Gentry High School

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)