ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Ben Mitchell

อาชีพ: Recent business graduate, last worked sales.

ประสบการณ์ด้านการสอน: Volunteered at local library teaching English. Was a tutor in school (often to ESL students)

ความสนใจ: Sports, Travel, History, Books, Horror, Sci-Fi, Fishing, hockey, soccer, tennis, basketball, cooking, video games, hiking,

การศึกษา: Business degree from Saint Mary's University

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)