Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mark JW

Nghề nghiệp: Software Engineer

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years teaching high school Mathematics to students aged from 11 to 18.
TEFL Certified

Sở thích: Software engineering, formula 1, travelling, learning languages, chess

Giáo dục: Masters in Mathematics: Royal Holloway University of London

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: