Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lindsy A

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught English to children in China as well as home schooled my child

Sở thích: My interests are cooking, baking, reading, Psychology and Spiritualism

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: