ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Yonella Tassy-Bo1

อาชีพ: ESL tutor
Education
Online tutor

ประสบการณ์ด้านการสอน: Say ABC, (Online) Beijing, East District, China
ESL Teacher, June 2018- Current

Substitute Teacher, Broward, Florida
Substitute, March 2018- Current

Miami Dade College, North Campus (Preschool Exploration), Miami, Florida
Infants and Toddlers Teacher, October 2015- February 2018

ความสนใจ: I love reading different novels and listening to music.

การศึกษา: Master of Art in Psychology
Mental Health
General Psychology

Bachelor of Science in Psychology
Education
Psychology

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: