Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Katelyn B K

Nghề nghiệp: Online ESL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 4 years public school- Elementary classroom teacher
3 years online ESL teaching adults and children

Sở thích: Kayaking
Parenting
Teaching
Spending time with family

Giáo dục: Western Kentucky University
Bachelor of Behavioral Science in Special Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: