Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Twisted Helix

Nghề nghiệp: King of UK

Kinh nghiệm giảng dạy: Some

Sở thích: Music.
I am only accepting Japanese students who watched my Youtube video!

Giáo dục: I went to school !

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: