ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Alvaro Qwerty

อาชีพ: English teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: English Teacher, Washington Institute, Zacatecas, Mexico.
Private tutor, reading comprehension, reasoning & oral expression.
English teacher at Tecnológico de Monterrey University, Language center in Zacatecas, Mexico.
Online English teacher & consultant.

ความสนใจ: Traveling, USA, Mexico, Costa Rica, Sports, Running, Parkour, Basketball, Soccer, Music, Rock, Classic, Guitar, Cars, Driving, English, England, Australia

การศึกษา: High School, CBTis 23, Zacatecas, Mexico
IT Technician, CBTis 23, Zacatecas, Mexico
TESOL/TEFL Certification, Global Leadership College, Online.
TKT, Teaching Knowledge Test.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)