Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mark Teacher

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: September 2017 - Present
English Teacher at British School Pescara

Sở thích: Playing sport and learning Italian

Giáo dục: Manchester Metropolitan University (2010 - 2014)
Business Management

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: