ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Will Hart

อาชีพ: IT Systems Administrator

ประสบการณ์ด้านการสอน: I mentor international students in public speaking as a member of Toastmasters International.

ความสนใจ: Movies, music, spirituality, anything with a compelling story.

การศึกษา: BS in Microelectronic Engineering from Rochester Institute of Technology

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)