ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Perry Toney

อาชีพ: Manufacturing Technician (production)

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been employed as a Trainer in manufacturing/production environments. Development and composition of training curriculum. Teaching in classrooms as well as hands-on training in live one-on-one settings.

ความสนใจ: Genealogy, Technology, Stock Market, Music

การศึกษา: Illinois (Primary Education)
Georgia (Machine Tool Technology)

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)