Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Don hn

Nghề nghiệp: Social Worker

Kinh nghiệm giảng dạy: Experience teaching English as a Second Language.

Sở thích: Travel, Camping, Fishing, Art, Music

Giáo dục: Bachelor of Social Work

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)