ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Emily S

อาชีพ: Healthcare

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have helped teach young children and young adults techniques to improve their English speaking skills.

ความสนใจ: I love music and crafting projects!

การศึกษา: I graduated in 2010 with my degree in Radiology.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: