ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Adele Prince

อาชีพ: Tutor

ประสบการณ์ด้านการสอน: Tutoring

ความสนใจ: I love to read, write, cook, bake, listen to music, watch movies and spend time outdoors.

การศึกษา: I attended Michigan State University. I have a B.A. in Journalism with a minor in Anthropology. I also have an A.A.S. from the Seattle Culinary Academy.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)