Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Loren Simpson

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 years teaching English

Sở thích: Music, Hiking, Camping, Traveling, Sports

Giáo dục: Ohio State University, Edinboro University
Secondary Education
Educational Leadership

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)