Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ella Bella

Nghề nghiệp: Customer Service Agent in Igaming Sector

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 year + in Japan

Sở thích: Swimming, Yoga, Jogging, Hiking, Reading, Dancing

Giáo dục: Bachelor's Degree in International Business Studies (BA)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: