ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kathleen Swatosh

อาชีพ: Court Clerk Justice Court, NV, Acctg Mgr for Senior Complex 350 units, San Luis Obispo, CA, Bank Teller, Cashier

ประสบการณ์ด้านการสอน: I do not have a degree and have not taught in a classroom, but I have been in many positions over the years where it was required that I teach fellow employees or direct the training of new job specific computer software.

ความสนใจ: I am a movie enthusiast and watch movies of all venues and love to chat about them. I have 3 kitties and they are always fun to talk about. I am a spiritual person and love to chat with like-minded people. I love to chat about nature, hummingbirds and the beauty of my surroundings.

การศึกษา: Graduated Richmond High School, Richmond CA . . . attended many job-related seminars and training sessions. Attended vocational training over the years to upgrade my skills and learn new job-specific computer software programs.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: