Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Denise Ask

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 18 years

Giáo dục: Masters

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)