Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

bruningamanda

Nghề nghiệp: English Teaching Assistant

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 year as and English Teaching Assistant in a French Lycée. 1 year as a private English Tutor.

Sở thích: Sports (volleyball, running, rock climbing, snowboarding), Travel, Photography, and Reading

Giáo dục: Bachelor's Degree in Communication from the University of Missouri. Minor in French.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: