Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Wayne Matthew

Nghề nghiệp: Administrator and media specialist

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL, IELTS teaching and tutoring in English

Sở thích: Movies, sports, pop culture current events, politics, theatre

Giáo dục: Degree In Communications and Media GTCC, NC
TESOL Certified

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: