ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jeff Walsby

อาชีพ: English Teacher
Education
Succesfuly worked at the Jerusalem Post LIte Talk in Jerusalem Israel as staff, online/on phone English teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been working here in Los Angeles, California for over eight years as an English language teacher. In addition, I have occasionally been working as a private English teacher on Skype when I can get work doing so, I also have started teaching Chinese students online through the !Tutorgroup platform

ความสนใจ: I love talking about History, Anthropology Archeology, Biology, International Politics, International Relations and Space Travel (Basically Everything and Anything will do as a topic for me).

การศึกษา: Monterey Institute of International Studies
Education, Writing and Journalism
Achieved a BA in Russian Studies (Cum Laude) in May 1990

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), ฮิบรู (เจ้าของภาษา), รัสเซีย (สนทนาแบบธรรมดาได้), สเปน (สนทนาแบบธรรมดาได้)

โปรไฟล์วิดิโอ: