ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Magnolia PZ

อาชีพ: Self Employed

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught English in both a school setting and a private setting for multiple years! My experience includes ALL levels, children, and adults.

ความสนใจ: Travelling, nature, my dogs, and coffee

การศึกษา: Bachelor of Science in Geography and Geographic Information Systems

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)