Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

JULIA S

Nghề nghiệp: Teacher (art and ESL)

Kinh nghiệm giảng dạy: 8+ Years

Sở thích: family, cooking, travel, blogging, music, movies, sports

Giáo dục: BSA - MAJOR: art education
TEFL certified

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: