Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Laura DD

Sở thích: My interests are reading, yoga, hiking, watching TV, painting and psychology.

Giáo dục: UCSB, BA in Psychology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)