Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Renee b

Nghề nghiệp: teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 year esl- tutor 6 years

Sở thích: i like business related topics, reality television , science and fashion.

Giáo dục: georgia state business management
TESOL - ESL teaching certification

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)