ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Me Greggles

อาชีพ: University professor

ประสบการณ์ด้านการสอน: Corporate (law) 1:1 English Communication Skills and Practice (TBI); Korean University - Assistant Professor; English Newspaper editing; Teacher training – Gangnam, Seoul.

ความสนใจ: fine art / sculpture / community theatre / electric cars / current events / space exploration

การศึกษา: University of Southern Queensland, Toowoomba, Australia
Master of Linguistics (MAPL)

York University, Toronto, Canada
Bachelor of Administrative Studies (BAS)

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: