Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kara NB

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 13 years

Sở thích: cooking, reading, and gardening

Giáo dục: University of Houston

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)