Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

roxanne marie press

Kinh nghiệm giảng dạy: 15 yrs in coaching English
2 yrs online English classes in China

Sở thích: Business
dance
politics
religion
movies

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: