Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lesia B.

Nghề nghiệp: College Instructor

Kinh nghiệm giảng dạy: K12

Sở thích: Art, History, Travel, Cooking, Shopping, Modeling, Fashion

Giáo dục: Art Institute Of Colorado

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)