ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Sarah M.W.

อาชีพ: ESL Teacher/Mystery Writer

ประสบการณ์ด้านการสอน: - Classroom student teacher (2010-2011)
- Elementary academic tutor (2010-2013)
- Online ESL teacher (2018-Present)

ความสนใจ: Mystery, Games, Art, Poetry

การศึกษา: -Bachelor's in Philosophy from John F. Kennedy University

-Completed coursework towards Master's in Education from Brandman University

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)