Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kristen Sac

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: ElementaryED teacher in Camden NJ 2006-2010
ESL Teacher Taiwan 2010- present
Online ESL teacher 2017-present

Sở thích: I play and coach soccer . I really love to travel and try the local foods.

Giáo dục: I went to Rowan University in Glassboro NJ
BA Elementary Education and HIstory

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)