Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ashley Lane

Nghề nghiệp: Yoga Instructor, Hotel Manager

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 years instructing children between the ages of 3-13 in various settings.

Sở thích: Yoga, strength training, cooking, travel

Giáo dục: B.A Psychology at Montclair State University, 2009

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: