ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Gladys Garza

อาชีพ: Online English Tutor

ประสบการณ์ด้านการสอน: Teaching Assistant at Patrick Henry Elementary School - Chicago, IL

Online English Tutor at ALO7

ความสนใจ: -Playing Tennis
-Dancing
-Painting
-Travelling
-Ice Skating

การศึกษา: High School Diploma at Lane Tech College Prep High School - Chicago IL


Bachelors of Science in Accountancy at DePaul University - Chicago, IL

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)