Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sharon d

Nghề nghiệp: Educational Assessor/Verifier

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 years teaching various subjects

Sở thích: Reading, gardening, theater, films

Giáo dục: Metropolitan University UK

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)