ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Shauna Badeker

อาชีพ: Business Owner

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught in after school gardening program and have taught English online for three years.

ความสนใจ: Cooking, vegetarian and vegan food, nutrition, reading novels, riding motorcycles, writing poetry

การศึกษา: I went UC Santa Cruz and got my BA in Community Studies with a minor in literature.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: