ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kamran Rosen

อาชีพ: Marketing Analyst

ประสบการณ์ด้านการสอน: Tutored kids in Spain

ความสนใจ: Basketball, rap music, football, movies, books, fashion

การศึกษา: I went to high school in Cambridge and have a bachelor's degree in Econmics

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)