ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jeff Whitten

อาชีพ: Customer Service Representative

ประสบการณ์ด้านการสอน: One year teaching English for the TutorABC division of iTutorgroup.
Five years teaching Political Science discussion sections in college.

ความสนใจ: Reading, movies, music, sports, and television

การศึกษา: University of Southern California. Ph.D in Political Science

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)