Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lynn Ferry

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I'm a professional English teacher who's worked in Spain, South Korea and France. I have a TEFL teaching certificate and a certificate in teaching English online.

I'm currently working on a certificate in Teaching IELTS: Speaking and Writing.

Sở thích: Swimming, scuba diving, travelling and cooking.

Giáo dục: New York University - BA in Political Science and Spanish

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Thông thạo), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng Georgia (Cơ bản), Tiếng Hàn (Hội thoại)