ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Margaret LaRue

อาชีพ: I love teaching English as a second language. I've taught English in China, Saudi Arabia and Mexico.

ประสบการณ์ด้านการสอน: I've been a certified teacher since 1984.

ความสนใจ: I'm interested in technology and culture.

การศึกษา: B.S. Elementary Education, 1984
Post Baccalaureate Work in ESOL, 2006

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: