ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Nici Dove

อาชีพ: ESL Teacher and Freelance Writer

ประสบการณ์ด้านการสอน: Joy Training School;

Inner Mongolia Minority University;

Anne Arundle Community College;

Xi'an International School;

Minneapolis Somali Welcome Center

ความสนใจ: Traveling, exploring new cultures and places, dancing, writing, and swimming

การศึกษา: North Central University- Intercultural Relations: Linguistics and TEFL

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: