ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Delian LuLu

อาชีพ: ESL Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: Alyaner Preeschool- Preeschool Teacher
Little Land- Preeschool Teacher
currently:
Alice's School Private school- 1st grade- 6th grade English Teacher

การศึกษา: Elementary ESL in Interamerican University of Puerto Rico, Fajardo Campus

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)