Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Teacher Tara

Nghề nghiệp: ESL, English Teach
Education
I taught English in South Korea and studied English in University

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL South Korea

Sở thích: I taught English in South Korea as an English Teacher.
BA in English and I'm a Native English Speaker

Giáo dục: Morgan State University
Education
Graduated with a BA in English

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: